WIĘKSZOŚĆ KSIĄŻEK KUCHARSKICH

Większość książek kucharskich i przepisów na potrawy przekonuje nas o tym, że smakowitość potra­wy można uzyskać tylko dzięki dodaniu wielu przypraw naraz, i że wspólnie decydują one o końco­wym efekcie, a więc o ostate­cznym smaku potrawy. Przyprawy oraz ich przeróżne kompozycje są stosowane jako środek poprawia­jący smak potraw, ale pełnią tę rolę jedynie wówczas, gdy […]

GOTOWA PÓŁKA

Jeśli nie znaleźliśmy w naszym mieszkaniu niepotrzebnej cheap jerseys china szuflady, to podobną półkę możemy wykonać z cienkiej płyty pilśnio­wej (część tylna), zakupionej w sklepie „1001 drobiazgów”, oraz sklejki o grubości 6-10 mm (częś­ci boczne i półeczki) i listewek o grubości 2-3 mm.Gotową półkę możemy dostoso­wać do koloru mebli kuchennych malując ją farbą lub tylko […]

PRZEDMIOT OBROTU HANDLOWEGO

Przedmiotem obrotu handlowego są przyprawy świeże lub suszone, całe lub zmielone. Aktualnie obo­wiązujące normy szczegółowo ok­reślają jakość przypraw dopu­szczanych do handlu detaliczne­go. Wymogi jakościowe zabrania­ją handlowania przyprawami za­nieczyszczonymi, spleśniałymi, mającymi obcy smak lub zapach, zawierającymi obce substancje szkodliwe dla zdrowia ludzkiego. Zabroniony jest też handel przy­prawami, które cheap football jerseys utraciły zupełnie lub częściowo swoje […]

PRZYSWOJENIE PODSTAWOWYCH WIADOMOŚCI

Przyswojenie podstawowych wia­domości na temat właściwego przyrządzania posiłków i ich przyprawiania jest bardzo ważne, gdyż potrawa cheap jordans for sale źle doprawiona lub zbyt tłusta jest szkodliwa dla zdro­wia. Odpowiednie dobieranie róż­norodnych przypraw nie jest wca­le takie proste, jak się niekiedy wydaje. W tym względzie ogro­mne znaczenie ma doświadczenie oraz wyczucie. Tylko niewielu lu­dzi opanowało […]

NIEZBĘDNY ELEMENT KUCHNI

Tam, gdzie rozwijała się kultura danego narodu, równolegle rozwijała się sztuka kulinarna. Im bardziej do­skonaliły się gusty konsumentów, tym większego znaczenia nabiera­ły przyprawy. Doprowadziło to w końcu do tego, że stały się one poszukiwanym, wręcz niezbęd­nym, elementem naszej kuchni. W dzisiejszych czasach występuje w jadłospisach coraz więcej wa­rzyw przez co posiłki stają się bardziej urozmaicone […]

SMACZNE I ATRAKCYJNE

Człowiek skaza­ny na takie potrawy wydziela co­raz mniej soków trawiennych, nie­zbędnych do prawidłowego tra­wienia i przyswojenia spożytych pokarmów. Ludzie od dawna sta­rają się więc o to, aby ich codzien­ne posiłki były smaczne, atrakcyj­ne, wówczas bowiem są one spo­żywane z apetytem i dzięki temu lepiej przyswajane przez organizm. W tym celu stosują substancje smakowe lub zapachowe, […]