OGÓLNIE O PRZYPRAWACH

Przyprawy są dodatkami, przewa­żnie pochodzenia roślinnego, sto­sowanymi do potraw lub wyro­bów przemysłu spożywczego w celu uzyskania lepszego smaku, zapachu czy większej trwałości.Znaczenie przypraw w naszym ży­wieniu jest ogromne, przez polep­szenie smaku/zapachu lub barwy potrawy stają się bowiem apety- czniejsze,- a dzięki temu zwiększa się przyswajalność składników odżywczych w nich zawartych. Większość podstawowych pro­duktów służących do […]

SPRZEDAŻ PRZYPRAW

Na pokładzie tego statku zostało tylko 18 marynarzy, za to pod pokładem krył się ogromny majątek w postaci 70 ton przy­praw. Suma uzyskana z ich sprze­daży wynagrodziła z nawiązką Ka­rolowi V wielomilionowe koszty związane z wyprawą. Śmierć po­nad 200 marynarzy i samego Ma­gellana była ceną, jaką zapłacono wówczas za radość płynącą z roz­koszowania się przyprawami. […]

NAJCENNIEJSZY PIEPRZ

W tym okresie najcenniejszą przyprawą był pieprz — odważano go na szczerozłotych wagach, a kupowano w aptekach, oczywiś­cie po niezwykle wysokich ce­nach, dostępnych jedynie najza­możniejszym.Z książek Magellana, sławnego podróżnika portugalskiego, wie­my, że cesarz niemiecko-rzymski Karol V poświęcił ogromne sumy na podbój grupy wysp Moluki.Dawały one nadzieję na wielkie zyski, dzięki temu, że uprawiano tam wiele […]

UBOŻSZE WARSTWY

Uboższe warstwy ludności nie mogąc zaopatrywać się w bardzo drogie „korzenie zamorskie” zado­walały się w swej kuchni przypra­wami dostępnymi w kraju. Z cza­sem ceny „zamorskich korzeni” zaczęły się obniżać i przyprawy te stały się nieodłącznymi składnika­mi wielu codziennych potraw. Marco Polo (1254-1323), naj­większy podróżnik okresu śred­niowiecza, jako pierwszy zwiedził całą Azję i napisał w swym […]

UPRAWA ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH

Uprawą roślin przyprawowych na większą skalę jako pierwsi zajmo­wali się starożytni Rzymianie. Katon (234-149 p.n.e.) w księdze „De agricuftura” omawia zasady uprawy anyżu, kopru, kolendry i macierzanki. Ogrody Lukullusa (111 -57 p.n.e.) — wodza i polity­ka rzymskiego słynącego z bogactw i rozrzutności, zdobiły mię­dzy innymi słynne w owym czasie rośliny przyprawowe. Używano ich do przyprawiania […]

NOWE STARE PRZYPRAWY

Wypróbujemy kilka „nowych”, lecz jednocześnie prastarych przy­praw, a na cheap nfl jerseys wholesale pewno nie zawiedzie­my się. Wielu Czytelników ogarnia zapewne bezradność wobec mno­gości przypraw i ich mieszanek proponowanych na półkach skle- )wych, wystawach czy baza­ch. A przecież wnoszą one wiele yginalności i dobrego smaku do iszych codziennych, niekiedy iść monotonnych, jadłospisów, e rezygnujmy więc […]

RADOŚĆ PRZYPRAWIANIA

Warunki ekonomiczne i na­wyki kulturalne mają zasadniczy wpływ na przyzwyczajenia żywie­niowe. Obecnie znajdujemy się na takim etapie rozwoju społecznego, że coraz częściej chcemy spoży­wać potrawy atrakcyjne, urozmai­cone, dostępne dawniej jedynie nielicznym smakoszom. Do przy­rządzania ich stosujemy krajowe i zagraniczne przyprawy kuchenne 0   szlachetnym smaku lub miłym aromacie. Wiele osób — szczegól­nie młodych — nie zna […]